Black Friday 2020

Black Friday 2020

  • 50% ПОПУСТ на курс по италијански јазик ( A1 ниво )

    Понудата се однесува на A1 нивото ( А1.1 и А1.2 )  според Заедничката европска референтна рамка за јазици ( ЗЕРРЈ ) По стекнување на нивото : Можете да се разберете на едноставен начин, кога соговорничката или соговорникот зборува полека и јасно.Можете да разберете и да употребувате познати, секојдневни и често употребувани изрази и едноставни реченици […]

  • англиски јазик / шпански јазик A1/1

    🖤BLACK FRIDAY 2020🖤 55% ПОПУСТ на почетен курс A1/1 по 🇬🇧англиски јазик или 🇪🇸шпански јазик Термини за англиски 🇬🇧 1 Група: понеделник и среда 17:30-19:00ч 2 група :вторник и четврток 19:00-21:00 ч Времетраење 2-2,5 месеци зависно од бројот на кандидати во групата. Минимум 5 кандидати. Термини шпански🇪🇸 по договор со кандидатите Цена со попуст за […]

  • Интензивен почетен курс по шведски јазик

    Интензитет: 2 * 90 мин. Термини : вторник и четврток 20:00-21:30 ч. Времетраење: 8 седмици ( 16 ч х 90 мин . или 32 школски часа ) Минимум 5 кандидати за група Старт: 08.12.2020 Програма :Rivstart Вклучува: книги во дигитална верзија+ тестирање + сертификат