Курсеви

Курсеви

 • 50% попуст италијански јазик А2 ниво / сертификат

    По совладување на А2 нивото •Можете да се разберете и да употребувате  реченици и често употребувани изрази во секојдневни ситуации; •Можете да се разберете во едноставни, рутински ситуации, во кои станува збор за размена на информации за познати и чести теми; •На едноставен начин можете да ги опишете сопственото потекло и образование, непосредната околина […]

 • 50% ПОПУСТ НА КУРС ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК А1 НИВО + СЕРТИФИКАТ /програма самоучење

  Понудата се однесува на A1 нивото ( А1.1 и А1.2 )  според Заедничката европска референтна рамка за јазици ( ЗЕРРЈ ) По стекнување на нивото : Можете да се разберете на едноставен начин, кога соговорничката или соговорникот зборува полека и јасно.Можете да разберете и да употребувате познати, секојдневни и често употребувани изрази и едноставни реченици […]

 • 50% ПОПУСТ на курс по италијански јазик ( A1 ниво )

  Понудата се однесува на A1 нивото ( А1.1 и А1.2 )  според Заедничката европска референтна рамка за јазици ( ЗЕРРЈ ) По стекнување на нивото : Можете да се разберете на едноставен начин, кога соговорничката или соговорникот зборува полека и јасно.Можете да разберете и да употребувате познати, секојдневни и често употребувани изрази и едноставни реченици […]

 • Deutsch A1.1, A1.2, A2.1 и A2.2 – интензивен курс 1

  Онлајн интерактивна настава / настава со физичко присуство Напомена: Цената е изразена по степен ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КУРСОТ : 8 недели – 20 часа по 90 минути ( 40 школски часа ) ИНТЕНЗИТЕТ: 2 x неделно по 90 минути ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА: минимум 4 слушатели х  5 400 ден. ( онлајн, физичка настава или комбинирана во договор […]

 • Deutsch A1.1, А1.2, А2.1, А2.2 , B1.1 , B1.2, B2.1 или B2.2 – интензивен курс 2

  Онлајн интерактивна настава / настава со физичко присуство Напомена: Цената е изразена по степен ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КУРСОТ : 6 недели – 24 часа по 120 минути ( 64 школски часа ) ИНТЕНЗИТЕТ: 4 пати по 120 мин. ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА: 2 слушатели х 16 000 ден. ( онлајн, физичка настава или комбинирана во договор со […]

 • Deutsch A1.1, А1.2, А2.1, А2.2 , B1.1 , B1.2, B2.1 или B2.2 – интензивен курс 3

  Онлајн интерактивна настава / настава со физичко присуство Напомена: Цената е изразена по степен ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КУРСОТ :   9  недели ИНТЕНЗИТЕТ: 3 пати по 120 мин. ( 72 школски часа ) ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА: 4 слушатели х 12 000 ден. ( онлајн, физичка настава или комбинирана во договор со групата ) 4-6 слушатели х […]

 • Deutsch B1.1, B1.2, B2.2 , B2.2 интензивен курс 1

  Онлајн интерактивна настава / настава со физичко присуство Напомена: Цената е изразена по степен ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КУРСОТ : 8 недели – 16 часа по 90 минути ( 32 школски часа ) ИНТЕНЗИТЕТ: 2 x неделно по 90 минути ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА: 4 слушатели х  9 000 ден. ( онлајн, физичка настава или комбинирана во договор со […]

 • англиски јазик / шпански јазик A1/1

  🖤BLACK FRIDAY 2020🖤 55% ПОПУСТ на почетен курс A1/1 по 🇬🇧англиски јазик или 🇪🇸шпански јазик Термини за англиски 🇬🇧 1 Група: понеделник и среда 17:30-19:00ч 2 група :вторник и четврток 19:00-21:00 ч Времетраење 2-2,5 месеци зависно од бројот на кандидати во групата. Минимум 5 кандидати. Термини шпански🇪🇸 по договор со кандидатите Цена со попуст за […]

 • Англиски јазик за возрасни (А1-А2)

  Рата за Англиски јазик за возрасни (А1-А2) ниво. Времетраење: Стандардниот курс 4 месеци ( 4 рати ) Полуинтензивниот курс 2,5 месеци ( 3 рати ) Интензивен курс 6 седмици ( 3 рати ) Интензитет: Стандарден курс 2* 90 минути Полуинтензивен 2* 90 минути Интензивен 2* 120 минути