Онлајн настава

Онлајн настава

 • 50% попуст италијански јазик А2 ниво / сертификат

    По совладување на А2 нивото •Можете да се разберете и да употребувате  реченици и често употребувани изрази во секојдневни ситуации; •Можете да се разберете во едноставни, рутински ситуации, во кои станува збор за размена на информации за познати и чести теми; •На едноставен начин можете да ги опишете сопственото потекло и образование, непосредната околина […]

 • 50% ПОПУСТ НА КУРС ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК А1 НИВО + СЕРТИФИКАТ /програма самоучење

  Понудата се однесува на A1 нивото ( А1.1 и А1.2 )  според Заедничката европска референтна рамка за јазици ( ЗЕРРЈ ) По стекнување на нивото : Можете да се разберете на едноставен начин, кога соговорничката или соговорникот зборува полека и јасно.Можете да разберете и да употребувате познати, секојдневни и често употребувани изрази и едноставни реченици […]

 • 50% ПОПУСТ на курс по италијански јазик ( A1 ниво )

  Понудата се однесува на A1 нивото ( А1.1 и А1.2 )  според Заедничката европска референтна рамка за јазици ( ЗЕРРЈ ) По стекнување на нивото : Можете да се разберете на едноставен начин, кога соговорничката или соговорникот зборува полека и јасно.Можете да разберете и да употребувате познати, секојдневни и често употребувани изрази и едноставни реченици […]

 • Deutsch A1.1, A1.2, A2.1 и A2.2 – интензивен курс 1

  Онлајн интерактивна настава / настава со физичко присуство Напомена: Цената е изразена по степен ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КУРСОТ : 8 недели – 20 часа по 90 минути ( 40 школски часа ) ИНТЕНЗИТЕТ: 2 x неделно по 90 минути ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА: минимум 4 слушатели х  5 400 ден. ( онлајн, физичка настава или комбинирана во договор […]

 • Deutsch A1.1, А1.2, А2.1, А2.2 , B1.1 , B1.2, B2.1 или B2.2 – интензивен курс 2

  Онлајн интерактивна настава / настава со физичко присуство Напомена: Цената е изразена по степен ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КУРСОТ : 6 недели – 24 часа по 120 минути ( 64 школски часа ) ИНТЕНЗИТЕТ: 4 пати по 120 мин. ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА: 2 слушатели х 16 000 ден. ( онлајн, физичка настава или комбинирана во договор со […]

 • Deutsch A1.1, А1.2, А2.1, А2.2 , B1.1 , B1.2, B2.1 или B2.2 – интензивен курс 3

  Онлајн интерактивна настава / настава со физичко присуство Напомена: Цената е изразена по степен ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КУРСОТ :   9  недели ИНТЕНЗИТЕТ: 3 пати по 120 мин. ( 72 школски часа ) ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА: 4 слушатели х 12 000 ден. ( онлајн, физичка настава или комбинирана во договор со групата ) 4-6 слушатели х […]

 • Deutsch B1.1, B1.2, B2.2 , B2.2 интензивен курс 1

  Онлајн интерактивна настава / настава со физичко присуство Напомена: Цената е изразена по степен ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КУРСОТ : 8 недели – 16 часа по 90 минути ( 32 школски часа ) ИНТЕНЗИТЕТ: 2 x неделно по 90 минути ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА: 4 слушатели х  9 000 ден. ( онлајн, физичка настава или комбинирана во договор со […]

 • Англиски јазик за деца и тинејџери ( English А1.1, А1.2, А2.1, А2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 )

  Онлајн интерактивна настава ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КУРСОТ : 16 недели во полугодие  (32 часа по 70 мин.) ИНТЕНЗИТЕТ: 2 x неделно по 70 минути ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА: Цена за плаќање однапред 7200 ден. Цена за плаќање на рати 8 800 ден. Цената е изразена по степен. Можност за плаќање на 4 рати х 2200 ден. Прва […]

 • Германски јазик A2 ниво + сертификат онлајн ( самоучење )

  По совладување на А2 нивото •Можете да се разберете и да употребувате  реченици и често употребувани изрази во секојдневни ситуации; •Можете да се разберете во едноставни, рутински ситуации, во кои станува збор за размена на информации за познати и чести теми; •На едноставен начин можете да ги опишете сопственото потекло и образование, непосредната околина и […]