Германски јазик

Германски јазик

  • Германски јазик A2 ниво + сертификат онлајн ( самоучење )

    По совладување на А2 нивото •Можете да се разберете и да употребувате  реченици и често употребувани изрази во секојдневни ситуации; •Можете да се разберете во едноставни, рутински ситуации, во кои станува збор за размена на информации за познати и чести теми; •На едноставен начин можете да ги опишете сопственото потекло и образование, непосредната околина и […]

  • Германски јазик за деца и тинејџери ( Deutsch A1.1, A1.2, A2.1, A2.2 , B1.1, B1.2 , B2.1, B2.2 )

    Онлајн интерактивна настава ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КУРСОТ : 16 недели во полугодие  (32 часа по 70 мин.) ИНТЕНЗИТЕТ: 2 x неделно по 70 минути ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА ( минимум 5 кандидати ) Цена за плаќање однапред  7200 ден. Цена за плаќање на рати 8 800 ден. Цената е изразена по степен. Можност за плаќање на 4 […]