Индивидуална настава

Индивидуална настава

  • Индивидуална настава за деца Германски, Англиски, Француски и Италијански

    Индивидуална настава за деца Германски, Англиски, Француски и Италијански 500 ден.час за ученици од 5 одд. до 9 одд. Средношколци 700 ден.час. Времетраење 60 минути

  • индивидуална настава италијански/германски/англиски/шпански или француски јазик

    Пакетот вклучува: 10 часа х60 минути Програмата е по договор со кандидатот