од I-IV година средно

од I-IV година средно

  • Англиски јазик за деца и тинејџери ( English А1.1, А1.2, А2.1, А2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 )

    Онлајн интерактивна настава ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КУРСОТ : 16 недели во полугодие  (32 часа по 70 мин.) ИНТЕНЗИТЕТ: 2 x неделно по 70 минути ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА: Цена за плаќање однапред 7200 ден. Цена за плаќање на рати 8 800 ден. Цената е изразена по степен. Можност за плаќање на 4 рати х 2200 ден. Прва […]

  • Германски јазик за деца и тинејџери ( Deutsch A1.1, A1.2, A2.1, A2.2 , B1.1, B1.2 , B2.1, B2.2 )

    Онлајн интерактивна настава ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КУРСОТ : 16 недели во полугодие  (32 часа по 70 мин.) ИНТЕНЗИТЕТ: 2 x неделно по 70 минути ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА ( минимум 5 кандидати ) Цена за плаќање однапред  7200 ден. Цена за плаќање на рати 8 800 ден. Цената е изразена по степен. Можност за плаќање на 4 […]

  • француски јазик за деца и тинејџери ( Français A1.1, А1.2, А2.1, А2.2, B1.1, B1.2 , B2.1, B2.2 )

    ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КУРСОТ : 16 недели во полугодие  (32 часа по 70 мин.) ИНТЕНЗИТЕТ: 2 x неделно по 70 минути ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА: Цена за плаќање однапред  7200 ден. Цена за плаќање на рати 8 800 ден. Цената е изразена по степен. Можност за плаќање на 4 рати х 2200 ден. Прва рата се плаќа […]