Предшколска возраст

Предшколска возраст

  • Англиски јазик за предшколска возраст

    Цените важат доколку во групата има 5-8 деца. Доколку е бројката помала се наплаќа 20% повеќе од регуларната цена. * Месечна рата

  • Германски јазик за предшколска возраст

    Цените важат доколку во групата има 5-8 деца. Доколку е бројката помала се наплаќа 20% повеќе од регуларната цена. * Месечна рата