Рана уплата

Рана уплата

  • -50 % ПОПУСТ НА ПРВА РАТА ПОЧЕТЕН КУРС ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК

    Времетраење: 2,5месеци Интензитет:  ( 2 пати неделно по 90 минути ) Термини во договор со групата ( од понеделник до петок )