Онлајн настава

Онлајн настава

 • 85% ПОПУСТ НА 2 МЕСЕЧЕН ОНЛАЈН КУРС ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК А1 НИВО + СЕРТИФИКАТ

  Понудата се однесува на A1 нивото ( А1.1 и А1.2 )  според Заедничката европска референтна рамка за јазици ( ЗЕРРЈ ) По стекнување на нивото : Можете да се разберете на едноставен начин, кога соговорничката или соговорникот зборува полека и јасно.Можете да разберете и да употребувате познати, секојдневни и често употребувани изрази и едноставни реченици […]

 • Интензивен почетен курс по германски јазик А1.1

 • Интензивен почетен курс по шведски јазик

  Интензивен  курс по шведски  јазик

  Времетраење 10 седмици

  Интензитет: 2 пати неделно по 90 минути